KATEDRA
Zdrowia Środowiskowego
KATEDRA
Zdrowia Środowiskowego

Aktualne wydarzenia

Informacje dla studenta

Zajęcia

Rok akademicki 2023/24 sem. letni

PlanZajec sem. letni 2023-2024

 

 Osoba prowadząca zajęcia Przedmiot  Kierunek 
dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Dziubanek, prof. SUM Propedeutyka diagnostyki medycznej KMLS II
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym ZRZLS III
Toksykologia środowiskowa ZRZUS I ZŚ
dr hab. n. o zdrowiu Agata Piekut
Zdrowie środowiskowe ZPUS II
Chemiczne determinanty zdrowia ZRZLS III ZRZ
Chemiczne determinanty zdrowia ZRZUS I ZRZ
Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Środowiskowe determinanty zdrowia ZRZUS I ZŚ
dr n. o zdrowiu Małgorzata Ćwieląg-Drabek
Zdrowie środowiskowe ZPLS I
ZPUS II
ZRZUS I
dr n. o zdrowiu Joanna Domagalska Podstawy e-zdrowia ZRZLS II
Nierówności w zdrowiu ZRZLS II ZŚ
Narzędzia prawne w zarządzaniu ryzykiem zdrowotnym ZRZLS III ZRZ
dr n. med. Monika Rusin Bezpieczeństwo środowiskowe ZRZLS II ZŚ
ZRZUS I ZRZ
ZRZUS II ZŚ
Toksykologia środowiska i żywności ZRZUS I ZRZ
Metody oceny stanu zdrowia populacji i stanu środowiska ZRZUS I ZŚ
Seminarium magisterskie ZRZUS II
Promocja zdrowia środowiskowego ZRZUS II ZRZ
ZRZUS II ZŚ
dr n. biol. Anna Niesler Zarządzanie środowiskiem w podmiotach medycznych ZRZLS II
Metody statystyczne w ochronie zdrowia ZRZLS III
ZRZUS II
Podstawy epigenetyki i genetycznych uwarunkowań zdrowia ZRZLS III ZRZ
Zarządzanie środowiskiem na poziomie krajowym i lokalnym ZRZUS I ZŚ
mgr Adam Łukasiak PEM jako czynnik ryzyka zdrowia ZRZUS I ZRZ
dr n. o zdrowiu Anna Kowalska Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny ZRZUS I ZŚ
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach epidemicznych ZRZUS II ZRZ
ZRZUS II ZŚ
dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Wawrzyk
Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny ZRZUS I ZŚ
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach epidemicznych ZRZUS II ZRZ
ZRZUS II ZŚ
dr hab. n. med. Brygida Adamek Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym ZRZLS III
dr hab. n. o zdrowiu Joanna Głogowska-Ligus
Podstawy epigenetyki i genetycznych uwarunkowań zdrowia ZRZLS III ZRZ
mgr Aleksandra Duda - doktorantka
Chemiczne determinanty zdrowia ZRZLS III
Ochrona i zarządzanie środowiskiem ZRZUS I ZRZ
Zdrowie środowiskowe ZPUS II
ZRZUS I

 

Linki do zespołów:

 

ZPLS I:

 

ZPUS II:


ZRZLS II:

 

ZRZLS III:

 

ZRZUS I:

 

ZRZUS II:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Zdrowia Środowiskowego

Ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

tel. 32 397-65-29 / 32 397-65-44 / 32 275-59-89
sekretariat.zzs@sum.edu.pl