KATEDRA
Zdrowia Środowiskowego
KATEDRA
Zdrowia Środowiskowego

Aktualne wydarzenia

Informacje dla studenta

Zajęcia

Rok akademicki 2021/22 - semestr zimowy

 

 Osoba prowadząca zajęcia Przedmiot  Kierunek 
dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Dziubanek, prof. SUM     Współczesne problemy środowiska naturalnego ZPUS I
Ochrona środowiska ZPUS II
Ryzyko zdrowotne ZRZLS II
Toksykologia środowiska ZRZLS II
Metody oceny ryzyka zdrowotnego ZRZLS II
ZRZUS II
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym ZRZUS II
Nowoczesne metody i techniki badawcze w zdrowiu publicznym SD II
dr hab. n. o zdrowiu Agata Piekut Współczesne problemy środowiska naturalnego ZPLS I
Międzynarodowe problemy zdrowia środowiskowego ZRZLS I
Ochrona środowiska ZRZLS I
Systemy kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczeństwa ZRZLS I
dr n. o zdrowiu Małgorzata Ćwieląg-Drabek   Zdrowie środowiskowe ZPLS I
ZPUS II
ZRZLS I
ZRZUS II
Chemiczne determinanty zdrowia ZRZLS III
ZRZUS II
Medycyna środowiskowa ZRZLS III
dr n. o zdrowiu Joanna Domagalska
- -
dr n. med. Monika Rusin Ekologia i higiena środowiska ZRZLS II
Bezpieczeństwo środowiskowe ZRZLS II
ZRZUS I
Seminarium magisterskie ZRZUS II
dr n. o zdrowiu Anna Spychała Informatyka medyczna ZRZLS I
Medycyna społeczna ZRZLS II
Metody statystyczne w ochronie zdrowia ZRZLS III
ZRZUS II
Infrastruktura informatyczna w ochronie zdrowia ZRZUS I
mgr Weronika Osmala-Kurpiewska Zdrowie środowiskowe DLS II
Współczesne problemy środowiska naturalnego ZPUS I
Ochrona środowiska ZPUS II
Ryzyko zdrowotne ZRZLS II
Zarządzanie środowiskiem ZRZLS III
Metody oceny ryzyka zdrowotnego ZRZUS II
dr hab. n. med. Brygida Adamek Procedury w medycynie ZRZLS I
Ryzyko zdrowotne ZRZLS II
Metody oceny ryzyka zdrowotnego ZRZUS II
Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym ZRZUS II
dr n. o zdrowiu Anna Kowalska Zdrowie środowiskowe ZPLS I
Ochrona i zarządzanie środowiskiem ZRZUS II
mgr Aleksandra Duda
Międzynarodowe problemy zdrowia środowiskowego ZRZLS I
Systemy kontroli i monitorowania bezpieczeństwa zdrowia społeczenstwa ZRZLS I
mgr Joanna Furman
Zdrowie środowiskowe ZRZLS I
ZRZUS II
Zarządzanie środowiskiem ZRZLS III
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra Zdrowia Środowiskowego

Ul. Piekarska 18
41-902 Bytom

tel. 32 397-65-29 / 32 397-65-44 / 32 275-59-89
sekretariat.zzs@sum.edu.pl