WZP - Katedra Zdrowia Środowiskowego

Pracownicy

 

 Studia z przyszłością

 

Pracownicy Katedry Zdrowia Środowiskowego

 

p.o. Kierownika Katedry:

dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał

stanowisko: adiunkt habilitowany

e-mail: emarchwinska@sum.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Zdrowia Środowiskowego

Kierownik Zakładu:

dr n. o zdr. Ilona Hajok

stanowisko: adiunkt

e-mail: ihajok@sum.edu.pl

 

dr n. med. Agata Piekut

stanowisko: adiunkt

e-mail: apiekut@sum.edu.pl

 

dr n. o zdr. Anna Spychała

stanowisko: asystent

e-mail: aspychala@sum.edu.pl

  

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia

Kierownik Zakładu:

dr n. biol. Grzegorz Dziubanek

stanowisko: adiunkt

e-mail: gdziubanek@sum.edu.pl

 

dr n. med. Monika Rusin

stanowisko: adiunkt

e-mail: mrusin@sum.edu.pl

 

dr n. o zdr. Małgorzata Ćwieląg - Drabek

stanowisko: adiunkt

e-mail: mdrabek@sum.edu.pl

 

dr n. o zdr. Joanna Domagalska

stanowisko: asystent

e-mail: jdomagalska@sum.edu.pl

tel. 32 275-59-89

 

 

Pracownicy techniczni

 

Laboratorium analityczne:

dr inż. Renata Baranowska

stanowisko: starszy specjalista

e-mail: rbaranowska@sum.edu.pl

 

dr n. o zdr. Danuta Rogala

stanowisko: starszy technik

e-mail: drogala@sum.edu.pl

 

mgr Klaudia Gut

stanowisko: starszy technik

e-mail: kgut@sum.edu.pl

 

 

Sekretariat:

 

mgr Weronika Osmala

stanowisko: starszy technik

e-mail: wosmala@sum.edu.pl